Image

Finasowanie

Dla inwestycji przy ul. Dobrego Pasterza 44 i 46 został założony otwarty rachunek powierniczy z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym. Środki z tego rachunku przeznaczone są tylko na budowę tej inwestycji, a deweloper otrzymuje je z banku w miarę postępów prac budowlanych. Bank kontroluje nie tylko zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia, ale również sposób, w jaki deweloper wykorzystuje środki z rachunku powierniczego oraz celowość wydatkowania tych funduszy. Rachunek zapewnia ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez nich lokalu.

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny chroni interesy kupującego przed potencjalnymi zagrożeniami oraz ma pokryć wszystkie straty klienta, gdy:
– deweloper lub bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy upadnie, a inwestycja zostanie przerwana,
– nabywca lokalu mieszkalnego odstąpi od umowy, a będzie to wynikiem niedopełnienia obowiązków przez dewelopera (np. gdy nie przeniesie on na nabywcę własności lokalu w określonym terminie lub nie usunie wady istotnej) i nie zwróci on klientowi wpłaconych pieniędzy,
– syndyk lub zarządca odstąpi od umowy zawartej z klientem.

 
Harmonogram wpłat:
1. 25% do 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej,
2. 25 % po zakończeniu stanu surowego budynku – 30.06.2024 r.
3. 25 % po zakończeniu stanu surowego zamkniętego budynku wraz z elewacją – 30.11.2024 r.
4. 15 % po zakończeniu robót budowlanych w budynku – 31.01.2025 r.
5. 10 % po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – 31.03.2025 r.

26lat
Na rynku
16
Zrealizowanych inwestycji
100%
Gwarancji

Umów sie na spotkanie